Algemene- & Opleidingsvoorwaarden

Vlokhoven opleidingen hanteert de Algemene Voorwaarden van de NRTO.

Vragen over de opleidingsvoorwaarden?

Stuur een mail naar welkom@vlokhovenopleidingen.nl of bel +31 (0)85 004 1801.