Klachtenprocedure

Vlokhoven Opleidingen hecht veel belang aan tevreden relaties met klanten. Er kunnen echter altijd fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. Wij staan altijd open voor feedback, omdat wij van mening zijn dat wij hiermee onze service kunnen blijven verbeteren. Dus, mocht je ontevreden zijn over onze diensten, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.

Verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen

Er zijn meerdere mogelijkheden om jouw ongenoegen over onze service of diensten te uiten. Dit kan in de eerste plaats middels een goed gesprek. Daar staan we altijd voor open. We zijn dagelijks bereikbaar per telefoon, het contactformulier of via info@vlokhovenopleidingen.nl. Organisatoren Bjorn van Vlokhoven en Zowie van den Goorbergh staan je graag te woord. 

Formele schriftelijke klacht

We zullen er alles aan doen om jouw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Mocht het probleem na een (goed) gesprek niet naar volle tevredenheid zijn opgelost, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Dit kan door een brief te sturen naar: 

Vlokhoven Opleidingen
T.a.v. Afdeling klachten
Charles Petitweg 7 A5
4827HJ Breda
Nederland

Wat gebeurt er met jouw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht worden de organisatoren op de hoogte gesteld. Zij zullen zich allereerst over de klacht buigen en: 

 • Versturen binnen twee weken een ontvangstbevestiging van jouw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld.
 • Vragen om meer informatie bij de desbetreffende medewerker(s) die mogelijk (mede)verantwoordelijk is/zijn voor het ontstaan van de klacht.
 • Vragen jou eventueel om meer informatie.
 • De organisatoren beoordelen alle informatie en wegen de argumentatie van beide kanten mee in het oordeel.
 • Nemen een definitief standpunt in. 
 • Informeren jou schriftelijk over dit standpunt en geven argumenten waarom ze tot dit standpunt zijn gekomen. 
 • Tevens wordt de klacht geregistreerd in de klachtenadministratie en wordt 12 maanden bewaard.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met het genomen besluit? 

Als je het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kun je je richten tot een onafhankelijk derde: mr. R. Anpong. Je kunt bij deze onafhankelijke derde een officiële klacht indienen middels het klachtenformulier. Binnen twee weken na ontvangst van jouw klacht krijgt je een ontvangstbevestiging. In de regel wordt er binnen acht weken na de ontvangst van jouw klacht een besluit genomen door de onafhankelijk derde. Indien dit niet mogelijk is, wordt je hiervan schriftelijk in kennis gesteld en word je geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit wordt genomen. De uitspraak van de onafhankelijk derde is bindend voor zowel Vlokhoven Opleidingen als voor jou.

Wat registreren wij van jouw klacht? 

De organisatoren houden van jouw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens: 

 • Jouw naam, adres en woonplaats.
 • Jouw klacht, een nadere omschrijving van jouw klacht, en de indieningsdatum van de klacht.
 • De naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop jouw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert.
 • De opleiding, cursus of training.
 • De gevoerde correspondentie over de klacht.
 • De status van de klacht (in behandeling / afgehandeld).
 • De datum en wijze van afhandeling van de klacht.
 • De eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond).

Wij bewaren de administratie van jouw klacht tot 12 maanden na afhandeling door de opleidingsdirecteur en/of de onafhankelijk derde. Je kunt tijdens de behandeling van jouw klacht, maar ook daarna, jouw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.