Veelgestelde vragen: Toelatingseisen & deelname

Zoeken

Toelatingseisen & deelname

Wat als ik niet alle dagen aanwezig kan zijn?

Bij de meeste opleidingen en cursussen geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 90% van de cursustijd. Echter, de aanwezigheidseis kan weleens verschillen per opleiding of cursus. Onder het kopje ‘cursusdagen’ op de specifieke cursus of opleidingspagina kan je de specifieke aanwezigheidseisen terugvinden.

Zijn er specifieke toelatingseisen voor jullie opleidingen?

Wij zijn van mening dat onderwijs toegankelijk moet zijn, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het onderwijs. Zo kan iedereen bijvoorbeeld een eigen reden hebben om te beginnen aan een opleidingstraject. We willen hierin altijd meedenken. Echter kunnen er soms wel expliciete eisen worden gesteld door de specifieke beroepsvereniging waar de cursus voor is geaccrediteerd. Onder het kopje ‘doelgroep’ op de specifieke cursus of opleidingspagina kan je de specifieke eisen terugvinden.

Ik ben student maar wil toch deelnemen aan de basiscursus CGT. Kan dat?

Iedereen heeft het recht om te leren. Ook jij als student zou mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een toelating tot onze basiscursus CGT. Om deel te kunnen nemen als student zijn er enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen.

1) Je bent bezig met je master;
2) Je loopt stage en kunt de het geleerde voldoende oefenen op jouw stage;
3) Je hebt in jouw omgeving voldoende de mogelijkheid om te kunnen oefenen.

Ten behoeve van de dynamiek in de groep van de cursus zal er slechts een selecte groep studenten kunnen deelnemen per cursusgroep. Voordat je als student een inschrijving doet willen we daarom eerst in overleg met je gaan. We kunnen zo bekijken welke opleidingsbehoeften je hebt en op welke manier jij de cursus aan kunt passen aan jouw professionele wensen. Op basis van dit gesprek kunnen we ook adviseren om op dit moment nog niet deel te nemen aan een basiscursus CGT. Uiteraard zullen we je nooit met een kluitje in het riet sturen en kunnen je ook daarin ondersteunen.

Kan ik ook deelnemen als ik op dit moment geen werk heb als psycholoog?

Wij zijn van mening dat onderwijs toegankelijk moet zijn en dat iedereen een eigen reden kan hebben om te beginnen met een basiscursus CGt. We willen daarom ook psychologen zonder werk een kans geven. Hiervoor is het wel belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om te oefenen. Dit kan met bijvoorbeeld iemand uit jouw omgeving of een deelnemer uit de groep. Vooral vanaf het verdiepende deel is het van belang dat je input hebt om mee te oefenen. Dit wil niet per se zeggen dat je alle geleerde technieken meteen in de praktijk toe hoeft te passen. Het is meer handig om tijdens de lessen te kunnen oefenen met problematiek waar je zelf al in aanraking mee bent gekomen. Dat kan bijvoorbeeld ook eigen problematiek zijn of van mensen uit je omgeving. Zo hebben voorgaande cursisten het ook gedaan.

Ten behoeve van de dynamiek in de groep van de cursus zal er slechts een selecte groep niet-werkzame psychologen kunnen deelnemen per cursusgroep. Voordat een niet-werkzame psycholoog zich kan inschrijven willen we eerst in overleg met je gaan. We kunnen zo bekijken welke opleidingsbehoeften je hebt en op welke manier jij de cursus aan kunt passen aan jouw professionele wensen.  Op basis van dit gesprek kunnen we ook adviseren om op dit moment nog niet deel te nemen aan een basiscursus CGT. Uiteraard zullen we je nooit met een kluitje in het riet sturen en kunnen je ook daarin ondersteunen.

Kan ik als kind en jeugd psycholoog of orthopedagoog deelnemen?

Als kind en jeugd psycholoog of orthopedagoog ben je van harte welkom. De basiscursus CGT is methodisch specifiek en niet doelgroep specifiek opgezet (accreditatiereglement VGCt 01-07-2021). Dat wil zeggen dat we in de cursus zowel aandacht besteden aan de doelgroepen kind en jeugd, volwassenen en ouderen. Binnen de verschillende doelgroepen wordt aandacht besteed aan verschillen en overeenkomsten in conceptualisatie en behandeltechnieken.

Mag ik als Verpleegkundig Specialist deelnemen?

Als Verpleegkundig Specialist ben je ook welkom om een basiscursus CGT te volgen. Vanaf 1 juli 2019 mogen Verpleegkundig Specialisten namelijk ook de opleidingsroute volgen tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Om in aanmerking te kommen voor het opleidingstraject moet je als Verpleegkundig Specialist een (1) (hbo) MSc-titel, (2) een artikel 14-registratie in de Wet BIG, en (3) kunnen aantonen dat je de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden in de vooropleiding hebt gevolgd.

Voldoe je aan bovenstaande eisen dan kan je zonder problemen de basiscursus CGT volgen. Indien je niet aan bovenstaande eisen voldoet dan verzoeken we je om contact met ons op te nemen zodat we kunnen kijken of de basiscursus CGT geschikt is voor je.

Ik pas niet binnen de doelgroepomschrijving. Kan ik toch deelnemen?

Wanneer je niet past binnen de omschreven doelgroep en je wilt toch graag deelnemen, dan kun je het beste contact opnemen met ons via info@vlokhovenopleidingen.nl. Wij ontvangen dan graag een e-mail met de volgende gegevens:

  • De opleiding/cursus waar je aan deel wilt nemen
  • Jouw motivatie voor deelname
  • Werkervaring
  • huidige functie

We zullen jouw situatie vervolgens met de docent bespreken om te bepalen wat de mogelijkheden zijn

Alle veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op